Používání elektrických spotřebičů

Vaření a pečení na elektrických spotřebičích se stále víc a více rozšiřuje. Mizí jednoduché elektrické hrnce a jednoduché otevřené vařiče, které měly malý příkon, pomalu se zahřívaly a které byly zrovna tak vhodné jen na uvaření čaje nebo míchaných vajec.

Na jejich místo dodává průmysl moderní jedno – i více plotýnkové vařiče, nové dokonalé elektrické sporáky, které jsou ovládány přepínači, a které se dají nastavit na různý příkon tepla. Stupeň o znamená vypnuto, stupeň I. Nízký, II. Střední, stupeň III. vysoký.

Na začátku, kdy začínáme vařit, nastavujeme regulační přepínač na nejvyšší stupeň, tj. na stupeň III. Po dosažení žádané teploty, nebo když se obsah nádoby začíná vařit, přepneme na stupeň II. nebo I.

Vždy 10 – 20 minut před koncem vaření vypínáme plotýnku, tj. přepínáme na 0, abychom využily tepla, nahromaděného v plotýnce k dovaření pokrmů.

K vaření na elektrickém spotřebiči používáme nádob s dokonale rovným dnem, nejlépe speciálních litinových hrnců se zabroušeným dnem, které těsně přiléhá, a proto nejlépe využívá proudu. Volíme vždy hrnce stejné velikosti, jako je plotýnka. Nádoby mohou být o málo větší, než je průměr plotýnky, nemají být ale nikdy menší, protože to je nehospodárné.

Nevaříme zbytečně na několika plotýnkách najednou, ale stavíme při vaření i nádoby na sebe, protože nádoba dolní, ohřívá současně nádobu postavenou na ní.

Elektrická trouba má poměrně malou spotřebu proudu (příkon 1200 W) a moderní trouby mají přepínače na dolní a horní příkon tepla. Můžeme v ní proto nejen péci a rožnit (vrchním plemenem), ale využíváme ji i na vaření, kdy několik nádob můžeme dávat vedle sebe i na sebe. Vaření je sice pomalejší, ale i při daleko menší spotřebě proudu.

Vaření na elektrickém sporáku je jednoduché, čisté a pohodlné. Umí-li hospodyně dobře používat různého příkonu a plotýnek i trouby, ušetří i čas a vaření není drahé. Zvláště snadné a dokonalé regulování trouby při pečení umožňuje, že pokrmy jsou kypré, křehké a chutné. Tomuto způsobu vaření ustupují čím dále tím více jiné způsoby vaření, a to nejen ve městech, ale i na vesnicích.