Jak se stávají polevy lesklými?

Aby cukrovou polevou polité dorty, cukroví atd. byly lesklé a lesk neztratily, musíme polité cukroví sušit 5 – 6 minut ve vlažné troubě s pootevřenými dvířky. Jak dlouho máme sušit, vyzkoušíme prstem: když se poleva na prst nelepí a cítíme lesklý pevný povrch, vyjmeme ji z trouby. Vlhký vzduch a pára v kuchyni kazí lesklý povrch polevy; proto jakmile pečivo vyjmeme z trouby, uložíme je ihned na chladném a suchém místě. Polevy připravené z máčecí čokoládové hmoty udrží si lesk a ztuhnou jen na chladném místě.